Grundkurs Salsa & Discofox
Bezeichnung Kursnummer Uhrzeit Kursbeginn Kursdauer buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K121 20:30 Uhr 16.01.2024 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K151 18:30 Uhr 26.01.2024 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K161 17:00 Uhr 03.02.2024 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K171 19:00 Uhr 11.02.2024 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K131 19:00 Uhr 14.02.2024 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K111 19:00 Uhr 26.02.2024 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K122 20:30 Uhr 19.03.2024 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K152 18:30 Uhr 22.03.2024 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K162 17:00 Uhr 13.04.2024 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K132 19:00 Uhr 17.04.2024 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K172 19:00 Uhr 21.04.2024 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K112 19:00 Uhr 06.05.2024 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K123 20:30 Uhr 21.05.2024 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K153 18:30 Uhr 24.05.2024 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K163 17:00 Uhr 08.06.2024 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K133 19:00 Uhr 19.06.2024 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K173 19:00 Uhr 23.06.2024 2 x 75 Minuten buchen