Grundkurs Salsa & Discofox
Bezeichnung Kursnummer Uhrzeit Kursbeginn Kursdauer buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K134 19:45 Uhr 31.08.2022 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K144 17:30 Uhr 01.09.2022 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K174 19:00 Uhr 04.09.2022 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K154 18:30 Uhr 30.09.2022 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K175 19:00 Uhr 23.10.2022 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K135 19:45 Uhr 26.10.2022 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K145 17:30 Uhr 27.10.2022 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K115 19:00 Uhr 21.11.2022 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K155 18:30 Uhr 25.11.2022 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K165 18:30 Uhr 26.11.2022 2 x 75 Minuten buchen