Grundkurs Salsa & Discofox
Bezeichnung Kursnummer Uhrzeit Kursbeginn Kursdauer buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K171 16:15 Uhr 13.02.2022 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K141 17:30 Uhr 24.02.2022 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K111 19:00 Uhr 07.03.2022 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K131 20:00 Uhr 09.03.2022 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K152 18:30 Uhr 01.04.2022 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K172 16:15 Uhr 24.04.2022 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K142 17:30 Uhr 28.04.2022 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K132 20:00 Uhr 11.05.2022 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K112 19:00 Uhr 16.05.2022 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K153 18:30 Uhr 03.06.2022 2 x 75 Minuten buchen